Brand, rook en alarmering

Verreweg de belangrijkste doodsoorzaak tijdens een brand is rook. Het gebeurt maar zeer zelden dat mensen daadwerkelijk door een brand om het leven komen. Rook heeft een aantal (sommige dodelijke) eigenschappen:

  • Het bevat (afhankelijk van de brandbare stoffen ter plaatse) giftige stoffen, die bij inademing mogelijke verstikking als gevolg hebben.
  • Tijdens een brand is de lucht doorgaans erg heet. Bij het inademen kunnen de luchtpijp en longen schroeien, met mogelijke verstikking tot gevolg.
  • Rook is, afhankelijk van het aantal roetdeeltjes, ondoorzichtig. Mensen raken daardoor ogenblikkelijk hun oriëntatie kwijt. Het is bekend dat de vluchtsnelheid van mensen tot nul (0) wordt gereduceerd als het zicht minder is dan 50 cm.
  • Rook verspreidt zich razendsnel binnen een gebouw, met als gevolg dat de tijd die beschikbaar is om het pand veilig te verlaten kort is. De veilige vluchttijd is afhankelijk van de plaats van de brand ten opzichte van de plaats van de gebruiker van het gebouw.
  • Doordat rook warm is stijgt het eerst naar het plafond van de ruimte (of het trappenhuis). De bovenkant van een ruimte wordt het eerst gevuld. De standaard voorgeschreven vluchtweg aanduidingen hangen doorgaans boven een deur, deze worden dus als eerste aan het zicht onttrokken. De temperatuur en het zicht op vloerniveau van een ruimte blijven het langst aanvaardbaar. Pulserend licht op vloerniveau zal in deze noodsituaties de oriëntatie dramatisch verbeteren en de vluchttijd verkorten. Bij rook telt iedere seconde, ieder hulpmiddel dat de vluchttijd weet te verkorten kan levensreddend zijn.

De LightSaver Original is ontworpen voor gebruik met standaardrookmelders. De meeste rookmelders die bij een bouwmarkt te koop zijn, produceren een alarmsignaal van ongeveer 3100 Hz. De sensor van de LightSaver Original vangt ieder signaal in de bandbreedte waarin deze frequentie voorkomt moeiteloos op.

 

In situaties waarin een brandmeldinstallatie is voorgeschreven (zoals in gebouwen met meer dan 50 gebruikers) worden de alarmsignalen geproduceerd door een slow-whoop. Deze alarmgever produceert een (in Nederland) voorgeschreven geluid binnen de range van 500 tot 1200 Hz. Deze geluidsrange valt niet binnen de luisterfrequentie van de LightSaver Original . Het LightSaver Pro systeem kan worden ingezet in situaties waar een brandmeldcentrale is geïnstalleerd, waar centrale controle van het systeem (beheers-)voordelen biedt en in situaties waar het geluidsniveau dusdanig is dat de kans op vals alarm door een LightSaver Original unit aanwezig is.