Nederlandse wet- en regelgeving

Brandmeldinstallatie
In grotere gebouwen is een brandmeldinstallatie en een ontruimingsinstallatie verplicht. Het Bouwbesluit schrijft voor in welke gebouwen deze installaties verplicht zijn. Brandmeldinstallaties zijn aan zeer strenge regels onderworpen, voor zowel ontwerp, componenten als onderhoud. De eisen waaraan een brandmeldinstallatie moet voldoen staan beschreven in de Europese Norm EN54. Deze installaties moeten jaarlijks worden getest.

Ontruiming
In gebouwen waar een brandmeldinstallatie verplicht is, is het ook verplicht een ontruimingsinstallatie te hebben. De ontruimingsinstallatie bestaat doorgaans uit twee belangrijke hoofdcomponenten zoals de eerder beschreven slow-whoop (geluid alarmgever) en de vluchtwegmarkering. In sommige situaties zitten ook componenten zoals zelfsluitende deuren, rookluiken etc. De eisen waaraan deze componenten dienen te voldoen staan ook beschreven in de EN54. De vluchtwegaanduiding staat beschreven in de ISO7010, hierin staan de bekende groene UIT-bordjes.

Noodverlichting
Ook noodverlichting behoort tot de verplichte installaties voor grotere gebouwen. Noodverlichting zorgt voor zicht op de vluchtweg. Het is zwak licht, maar voldoende om tijdens een stroomuitval de weg te kunnen vinden. In geval van rookvorming is de noodverlichting onvoldoende, omdat deze doorgaans aan het plafond is gemonteerd, precies de plaats die het eerst met rook wordt gevuld. De eisen aan noodverlichtingsinstallatie staan in de Europese EN1838.

Rookmelder
Voor kleinere gebouwen zoals kantoren en werkplaatsen met minder dan 50 gebruikers en woningen is in het Bouwbesluit voorgeschreven dat er in de vluchtwegen (gangen, trappen en hallen) een rookmelder is aangebracht. Voorwaarde is dat deze rookmelder is aangesloten op het 230V-net en voorzien is van een back-up batterij (bij stroomuitval). Vervolgens dienen de rookmelders binnen een gebouw aan elkaar gekoppeld te zijn. Dit betekent dat als er rook gedetecteerd wordt door één rookmelder, alle aangesloten rookmelders alarm geven. Dit geldt op dit moment alleen voor nieuwbouw. Voor bestaande woningen bestaat nog geen plicht tot het aanbrengen van rookmelders. De eisen aan rookmelders staan beschreven in de Europese EN14604.

Rookmelders worden momenteel ontworpen om een (in Amerika) voorgeschreven signaal van 3100Hz te produceren. Onderzoek wijst uit dat (vooral ouderen) slecht wakker worden van deze toonhoogte, een ideale alarm toonhoogte zou volgens de onderzoekers 550Hz. zijn. Er wordt onderzocht of het mogelijk is deze frequentie in Europa voor te stellen. De EN14604 schrijft geen toonhoogte voor, alleen dat het geluid onderscheidend moet zijn van het achtergrondgeluid.

Doven en slechthorenden
In Europa bestaan, anders dan in Amerika, geen speciale wetten die lichtsignalen bij een ontruimingsalarm verplicht stellen voor doven en slechthorenden.